Usługi komornicze Opole

  • 26 lutego 2018
  • 0 Comment
  • 110 Views

Pomoc komornika

Profesjonalnie świadczone usługi komornicze Opole charakteryzują się ogromną skutecznością, ale także wiążą się z koniecznością ponoszenia większych lub mniejszych kosztów. Większość z nich na szczęście ponoszona jest w ostatecznym rozrachunku przez dłużnika. Według prawa, każdemu komornikowi przysługuje zwrot wydatków związanych z trwaniem postępowania egzekucyjnego. Co może należeć do takich wydatków? Na pewno jednym z podstawowych wydatków jest wynagrodzenie biegłych. Zaangażowanie takich fachowców jest niezbędne przy większości spraw. Wystawienie samych ogłoszeń również jak najbardziej zaliczana jest do kosztów. Wydatkami są również błahe czynności, takie jak na przykład koszty doręczania korespondencji do dłużnika. Koszty te ponoszone są przede wszystkim przez dłużnika, ale w niektórych przypadkach komornik ma również prawo do wezwania wierzyciela do ich zaliczkowego uiszczenia. Wnosząc wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, trzeba mieć to na uwadze i liczyć się z takim wydatkiem.

Pozostałe teksty tematyczne online:

About the author