Kancelaria notarialna Opole

Kancelaria notarialna Opole
1 vote, 4.00 avg. rating (79% score)

Z czego składa się akt notarialny?

Polskie prawo niejednokrotnie wymaga sporządzania aktów notarialnych. Są one formą szczególną dokumentów, na podstawie regulacji prawnych. Ich sporządzenie może równie dobrze wynikać z samej woli stron umowy, a przymusu ustawowego już tutaj nie ma. Miejscem, do którego należy udać się po akt notarialny celem jego sporządzenia, jest kancelaria notarialna opole. Oprócz notariusza, takie dokumenty sporządza również konsul legitymujący się stosownym upoważnieniem wydanym przez Ministra Spraw Zagranicznych. Kancelaria notarialna opole zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych mając na względzie szczególny jego schemat (dokument taki jest dokumentem urzędowym, który z reguły ma określoną budowę). Tak więc akt notarialny, nie dość że musi być napisany w języku polskim, powinien mieć wskazany dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu a także miejsce sporządzenia aktu (jest to miasto). Ponadto nie należy zapominać o imieniu i nazwisku stron – ewentualnie ich pełnomocników (wpisuje się również adresy zamieszkania stron lub adresy ich siedzib w przypadku osób prawnych), a także o imieniu i nazwisku notariusza wraz z nazwą samej kancelarii notarialnej. Dodatkowo kancelaria notarialna opole w akcie notarialnym umieszcza oświadczenia stron, faktów i istotnych okoliczności zaistniałych przy spisywaniu aktu, stwierdzenie okoliczności odczytania aktu i jego podpisania oraz podpisy stron objętych aktem notarialnym i na samym dole podpis notariusza. Taki akt notarialny ma zróżnicowaną obszerność w zależności od rodzaju czynności prawnej.

Pozostałe teksty tematyczne online:

About the author