Kadry i płace

Dział potrzebny w każdej firmie – kadry i płace!

Prowadząc działalność gospodarczą i zatrudniając większą ilość osób, warto pomyśleć o stworzeniu działu zarządzającego polityką firmy oraz wynagrodzeniem dla pracowników. Kadry i płace – bo o takim dziale mowa, powinna posiadać każda większa firma, choć nie jest to konieczne. Zarządzanie dokumentacją i analizą kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa można również zlecić odpowiednim firmom zewnętrznym, które się tym zajmują.
Kadry i płace zajmują się wszystkim tym, co dotyczy pracowników firmy oraz dozorują, by w przedsiębiorstwie przestrzegane były przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem tego działu jest również sukces firmy, który polega na zaangażowaniu pracowników i zwiększaniu efektywności ich pracy.
Specjalista ds. kadr i płac sporządza rozliczenia dotyczące czasu pracy oraz kontroluje wypłatę wynagrodzenia (prowadzi ewidencję zawierającą ilość przepracowanych godzin w danym miesiącu, na której podstawie jest naliczana kwota do wypłaty).
Kadry i płace jest to dział, dzięki któremu organizacja w firmie przebiega sprawnie i prawidłowo.

Pozostałe teksty tematyczne online:

About the author