Adwokat karnista

Prawa uczestnika postępowania karnego

Postępowanie karne przewiduje wiele praw, z których mogą korzystać jego uczestnicy. Najwięcej z nich dotyczy oczywiście podejrzanego. Status podejrzanego „uzyskujemy” w momencie przedstawienia zarzutu. Od tej pory możemy korzystać z wielu praw ułatwiających obronę. Podejrzany zgodnie z prawem może kłamać lub odmawiać odpowiedzi na pytania. Ważnym elementem przy przygotowaniu linii obrony jest zapoznanie się z materiałami postępowania. Adwokat karnista pomoże nam zinterpretować jakim materiałem dowodowym dysponuje organ. Następnie z jego pomocą złożymy wnioski dowodowe mające na celu zrównoważenie lub przewyższenie tego materiału. W postępowaniu karnym bardzo często dochodzi do naruszenia praw różnych stron. Udział obrońcy stanowi ustawową gwarancję ich przestrzegania. Obrońca wyjaśni nam sytuację w jakiej się znajdujemy oraz wskaże możliwe drogi jej rozwiązania. Dlatego warto korzystać z jego pomocy. Prawo jest bardzo skomplikowane a do jego interpretacji nie wystarczy sucha znajomość przepisów. Niezbędna jest także znajomość orzecznictwa oraz umiejętność ich prawidłowej interpretacji.

Pozostałe teksty tematyczne online:

About the author