Upadłość osoby prywatnej

Upadłość osoby prywatnej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Upadłość osoby prywatnej krok po kroku

Zachwianie sytuacji finansowej, to zawsze spory problem. Pół biedy kiedy nie ma się większych zobowiązań. Sytuacja staje się bardziej dramatyczna w momencie, kiedy ma się choćby kredyt hipoteczny do spłacenia, kiedy zobowiązania są naprawdę wysokie. Osoby prywatne mogą jednak skorzystać ze znakomitego rozwiązania. Mianowicie mowa o czymś takim jak upadłość osoby prywatnej. Co należy zrobić, aby sąd ustanowił upadłość konsumencką?

Złożenie odpowiedniego wniosku w sądzie rejonowym, w wydziale gospodarczym. Wniosek musi zawierać wszelkie detale związane z przyczyną chęci skorzystania z upadłości. Równocześnie należy dołączyć dokładną dokumentację posiadanego majątku.

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, to czas na działania syndyka. Syndyk będzie odpowiedzialny za podział majątku. Jego obowiązkiem jest zaspokoić roszczenia jak największej ilości wierzycieli. Mowa o składnikach majątku oraz wynagrodzenia. Jednak nie może zająć całości pensji, powinien pozostawić minimum niezbędne do przeżycia.

Kiedy nie ma możliwości zaspokojenia wszystkich wierzycieli, sąd powinien przygotować plan spłaty długów, na maksymalny okres 3 lat.

Jeżeli plan spłaty został zrealizowany, lub też okazuje się, że nie ma możliwości zaspokojenia wszystkich wierzycieli, sąd wydaje umorzeniu zobowiązań i tym samym, osoba wnioskująca o upadłość konsumencką staje się wolna od długów, które posiadała.

About the author